Ogrzewanie na podczerwień: Najbezpieczniejszy sposób ogrzewania budynku komercyjnegoJaki jest najbezpieczniejszy sposób ogrzewania budynku biurowego? Zapytaj jakiegokolwiek inżyniera, a powie Ci, że jest to ogrzewanie na podczerwień. Ten rodzaj systemu grzewczego zmniejsza emisję CO2 nawet o 90%, eliminując jednocześnie inne powszechne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, takie jak lotne związki organiczne. Ponieważ grzejniki na podczerwień wykorzystują naturalną konwekcję, nie ma ryzyka zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru od iskry.

Nie ma też nieprzyjemnych zapachów chemicznych pochodzących ze spalania, co eliminuje kolejne źródło zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Ponadto grzejniki na podczerwień są bardzo bezpieczne dla ludzi, ponieważ - podobnie jak w przypadku słońca - ich promienie nie są w stanie przeniknąć przez ludzką skórę. Tymczasem w tradycyjnym systemie grzewczym zatrucie tlenkiem węgla i narażenie na rakotwórcze związki chemiczne może być zagrożeniem dla każdego, kto pracuje w bliskim sąsiedztwie generatorów diesla lub pieców.

Czym jest ogrzewanie na podczerwień?

Promienniki ciepła, wykorzystują światło podczerwone do wytworzenia pola elektromagnetycznego. Pole to nagrzewa każdy obiekt na swojej drodze, w tym ludzką skórę. Ten rodzaj ogrzewania ma wiele zastosowań, w tym w produkcji przemysłowej, technologii medycznej, ogrzewania budynków komercyjnych i ogrzewania domowego. Typowy grzejnik na podczerwień wykorzystuje jeden lub więcej elementów elektrycznych, które są zamknięte w szklanej lub ceramicznej tubie. Rura jest zwykle wypełniona specjalnym gazem, takim jak neon, argon, krypton, ksenon lub hel. Następnie rura jest przykryta czarnym lub metalicznym reflektorem. Reflektor jest odpowiedzialny za skierowanie większości światła podczerwonego emitowanego przez element elektryczny w kierunku celu.

Korzyści energetyczne podczas korzystania z promienników ciepła

Bezpieczeństwo elektryczne: Najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania budynku komercyjnego jest ogrzewanie podczerwienią. Systemy te nie generują iskier, które mogą powodować pożary. Zdrowie i komfort: Przy ogrzewaniu podczerwienią nie ma nieprzyjemnych zapachów ze spalania, które są kolejnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Ten rodzaj systemu zmniejsza również emisję CO2 nawet o 90%. Wydajność energetyczna: W porównaniu z innymi formami ogrzewania, ogrzewanie podczerwienią jest bardzo energooszczędne, wytwarzając tę samą ilość ciepła przy użyciu ułamka energii.

Zadbaj o bezpieczne środowisko

Istnieją trzy główne powody, dla których ogrzewanie podczerwienią jest bezpieczniejsze niż inne rodzaje ogrzewania: brak spalania, brak zatrucia tlenkiem węgla i brak chemicznych zapachów.

  • Brak spalania: Tradycyjne systemy grzewcze, takie jak piece, gotują wodę, aby wytworzyć parę. Para przemieszcza się następnie przez rury, rozprowadzając ciepło po całym budynku. Jeśli rura pęknie, nagłe uwolnienie gorącej pary może spowodować pożar. Z drugiej strony, system ogrzewania na podczerwień nie generuje żadnych iskier, więc nie może spowodować pożaru.
  • Brak zatrucia tlenkiem węgla i nieprzyjemnych zapachów. Natomiast system grzewczy na podczerwień nie spala żadnego paliwa, więc nie wytwarza żadnych chemicznych zapachów.